De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW), verzorgt algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemene normen, maar ook rekening houdt met wat de leerling in onze regio nodig heeft. Bij de ontwikkeling/het doen ontwikkelen van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen (denkers of doeners of een combinatie van die twee) van leerlingen. Goed onderwijs sluit goed aan op het vervolgonderwijs en/of leidt toe naar de arbeidsmarkt. Ook werken wij nadrukkelijk aan het kunnen functioneren van leerlingen als burger in de samenleving (burgerschapsvorming). De formele identiteit van de stichting is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is om scholen van verschillende denominaties te besturen.

De scholen die onder de stichting vallen zijn:

  • het Linde College – de samenwerkingsschool voor Rooms-Katholiek en openbaar (algemeen bijzonder) onderwijs te Wolvega, www.lindecollege.nl ;
  • de RSG Tromp Meesters – de combinatie van de openbare RSG Tromp Meesters en de RSG Tromp Meesters Praktijkschool, beide te Steenwijk, www.rsgtrompmeesters.nl ;
  • CSG Eekeringe – een open christelijke scholengemeenschap (PC/RK) voor vmbo en mavo (TL) te Steenwijk, www.eekeringe.nl .

Kamer van Koophandel
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 05069588.

Meer informatie over de stichting is te vinden via de Kamer van Koophandel. De besturingsfilosofie van SVOSW en de praktische uitwerking daarvan staan weergegeven in het Handboek goed onderwijsbestuur.

Handboek goed onderwijsbestuur