OVER ONS

 

 

 

 

 

Over ons


Simant verzorgt algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemene normen, maar ook rekening houdt met wat de leerling in onze regio nodig heeft. Bij de ontwikkeling/het doen ontwikkelen van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen (denkers of doeners of een combinatie van die twee) van leerlingen. Goed onderwijs sluit goed aan op het vervolgonderwijs en/of leidt toe naar de arbeidsmarkt. Ook werken wij nadrukkelijk aan het kunnen functioneren van leerlingen als burger in de samenleving (burgerschapsvorming).

 


De formele identiteit van de stichting is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is om scholen van verschillende denominaties te besturen.

 

Om contact op te nemen met de stichting, kunt u de onderstaande knop gebruiken.