Raad van Toezicht


De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht van Simant bestaat per 1 januari 2023 uit de volgende personen:

Naam       Functie
Mevrouw B. de Jongvoorzitter
De heer P. van Essenvice-voorzitter
Mevrouw I. Soeterslid
De heer D.P. Halbesma

lid

De heer H. Nijmeijerlid
De heer D. Grevenlid